O nas

Spółka jest założona według prawa polskiego i jest właścicielem nieruchomości.

Spółka ma swoją siedzibę w Chociwelu.

Agro-Polen BV posiada 95,4% udziałów w Spółce Agro-Polen, pozostałe 4,6 % udziałów zostało równo podzielone pomiędzy p. Dorotę Głowacką i Zbigniewa Żądło, którzy są zatrudnieni w gospodarstwie.

Działalność gospodarcza Agro-Polen BV z siedzibą w Middenweer w Holandii polega na udostępnianiu kapitału i fachowości w ten sposób, by spółka Agro-Polen mogła realizować swoje założenia.

Na działalność gospodarczą w Agro-Polen składają się obecnie krowy, uprawa ziemniaków, cebuli, szpinaku, rzepaku, jęczmienia, cykorii, jak również uprawa kukurydzy, lucerny i trawy pod potrzeby produkcji mleka

Spółką zarządza p. Adrianus de Schuttrer, przy udziale p. Dorota Głowackiej odpowiedzialnej za produkcję zwierzęcą i administrację oraz p. Zbigniewa Żądło odpowiedzialnego za produkcję rolną i warsztat.
Administracja sporządza wszystkie niezbędne dokumenty, które są poddawane corocznej weryfikacji przez Biegłego Księgowego.

Mocne punkty Agro-Polen to:

 • własność nieruchomości
 • Zaangażowanie polskich udziałowców
 • Kilku udziałowców w Holandii
 • Rozpiętość gospodarstwa
 • Wiedza i doświadczenie
 • Rezultaty w hodowli bydła
 • Przystąpienie do UE
 • Dotacje

Słabe punkty to:

 • Zmienność warunków atmosferycznych
 • Pozycja negocjacyjna dostawców
 • Nadwyżka produkcji

Na podstawie analizy jasno można stwierdzić, że użytkowanie i rozwój gospodarstwa dobrze rokuje na przyszłość. Najważniejszym warunkiem granicznym jest fakt, że środki produkcji którymi dysponujemy można wprowadzać nieprzerwanie wykorzystując je w jak najbardziej efektywny sposób.

Wartość dodatkowa gospodarstwa:

 1. Tereny przemysłowe:
  • działka 8/19, obręb Chociwel – 60 ha
 2. Tereny pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowe:
  • działka 2, obręb Strzelin – 45,03 ha
  • działki 2/11 do 2/36, obręb Strzelin – 18,22 ha
 3. Tereny pod zabudowę mieszkaniową:
  • Działka 6/3, obręb Strzelin – 19,67 ha
  • Działki: 6/5,6/26, 6/27, 8/2do 8/19 – 26,15 ha

Budynki i budowle:

 1. Magazyn na ziemniaki
 2. Warsztat
 3. Obory i udojalnia
 4. Biurowiec i 5 mieszkań
 5. Budynek mieszkalny