Historia

Na początku lat dziewięćdziesiątych grupa 16 inwestorów holenderskich zdecydowała, by zainwestować w eksploatację i rozwój przedsiębiorstwa rolnego w Polsce. Wszyscy ww. inwestorzy mają swoje korzenie w sektorze agrarnym w Holandii. Początkowym założeniem było, by przy połączeniu fachowości i doświadczenia oraz kapitału założyć duże przynoszące zyski przedsiębiorstwo rolne w Polsce. W ten sposób zboża i okopowe miały być produkowane po względnie niskich kosztach. Rentowność zainwestowanego kapitału miała na dłuższą metę dodać dodatkowego impulsu. W celu prowadzenia działalności w Polsce założono holenderską spółkę AGRO-POLEN BV powołano zarząd, następnie AGRO-POLEN BV wraz z dwoma lokalnymi partnerami założyło AGRO-POLEN Sp. z o.o. na terenie którego odbywa się rzeczywista eksploatacja.

W chwili obecnej Agro-Polen zatrudnia 28 pracowników na kontraktach stałych i 12 na umowę-zlecenie. Ziemia wraz z zabudowaniami jest własnością Agro-Polen. Do dzisiaj wspólnicy zainwestowali w gospodarstwo w zaokrągleniu 4 500 000 Euro swojego kapitału.

W 1991 roku Agro-Polen zaczęło uprawiać 3ha cebuli w PGR Żmigród.

Przy współpracy z UW we Wrocławiu rozpoczęto hodowle ziemniaków w PGR Chociwel na powierzchni 56ha. 1994 roku doszło do sprywatyzowania całego gospodarstwa. Po przejęciu wiele zainwestowano w rozwój i modernizację. Wybudowano nowy magazyn na ziemniaki o pojemności 10 000 ton, wymieniono stary park maszyn. Zaczęto sprowadzać nowych inwestorów, np. McCain, który wybudował fabrykę przetwórstwa ziemniak na gruntach odkupionych od Agro-Polen.

Począwszy od 1996 roku hodowla bydła mlecznego zostaje stopniowo rozbudowana. Zostały zmodernizowane obory, wybudowana nowa udojalnia mleka. Została wybudowana nowa infrastruktura do przechowywania obornika i gnojowicy. W roku 2014 wiosną rozpoczęliśmy realizację zadania mającego na celu budowę dwóch nowych obór dla krów mlecznych, które pozwoliło na zwiększenie pogłowia krów mlecznych.

Zainwestowaliśmy szczególnie dużo w poprawę dobrostanu zwierząt, co spowodowało wzrost produkcji mleka do jednostkowej wydajności na poziomie 10 300kg w skali rocznej.