Wizja na przyszłość i strategia działania

Agro-Polen chce być godnym zaufania dostawcą mleka i produktów rolnych po konkurencyjnych cenach. W tym celu dąży do utrzymania stałej wysokiej jakości produktów przeznaczonych na polski i międzynarodowy rynek. Przedsiębiorstwo powinno być w stanie zająć niezależną pozycję w stosunku do odbiorców i dostawców. Dzięki opracowaniu dobrej struktury finansowania oraz zachowania zdrowych proporcji między kapitałem własnym a obcym, Agro-Polen powinno poradzić sobie ze wszystkimi trudnościami.

Przez wejście Polski do Unii Europejskiej hodowla bydła mlecznego, jak również rolnictwo przeszło duże zmiany. Podaż produktów rolnych uległa zwiększeniu. Rolnictwo zostało zmuszone do tego, by przy produkcji żywności sprostać coraz ostrzejszym wymogom w zakresie ochrony środowiska i warunków trzymania zwierząt, mających na celu ich dobro oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności. Gospodarstwo w różnych sektorach musi reagować na te przemiany, by cena kosztów produktu końcowego była ceną konkurencyjną, przy czym nie może to się odbywać kosztem zagwarantowanej wysokiej jakości produktu.

Na ten moment wymieniono sprzęt, rozbudowano lub zmodernizowano posiadaną infrastrukturę, ale nowe przepisy, tj. zniesienie kwot mlecznych, postawiły nas przed nowym wyzwaniem. Zwiększenie pogłowia zwiększy wpływy z produkcji mleka i przeorganizuje nam koszty co pozwoli zwiększyć rentowność produkcji. Przy podejmowaniu decyzji strategicznych ma się na celu w pierwszym rzędzie zapewnienie ciągłości firmy. Przy czym bardzo zwraca się uwagę na koszty, które cały czas muszą być konkurencyjne. W celu podwyższenia jakości produktu sprawą wielkiej wagi jest, by posługiwać się dobrymi maszynami, które ograniczą do minimum szansę uszkodzenia produktu.